Zapraszamy na kolejne szkolenie dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych języka ukraińskiego.

Szkolenie dedykowane jest osobom, które chcą podejść do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Program naszego kursu obejmuje zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty przygotowania do egzaminu. Omówione zostaną: pytania i zagadnienia w kilku poprzednich edycji egzaminu, przebieg samego egzaminu, rodzaje dokumentów, zasady sporządzania tłumaczenia uwierzytelnionego, wszelkie niuanse i najczęściej popełniane błędy. Nie zabraknie elementów tłumaczenie ustnego, które często marginalizuje się na studiach filologicznych.

Czas trwania szkolenia: 32 godziny szkoleniowe + przerwy

Termin: 2 weekendy 17-18.11. oraz 1-2.12.2018

Godziny zajęć: 9:00 – ok. 16:30

Miejsce szkolenia: Slavia, ul. Lubicz 22/8, Kraków

Prowadzący: Dawid Gacek – tłumacz przysięgły języka ukraińskiego (od 2011 roku), który na własnej skórze sprawdził jak zdaje się egzamin na tłumacza. Wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/13/11. Absolwent studiów magisterskich na kierunku filologia ukraińska oraz studiów licencjackich na kierunku kulturoznawstwo (specjalność: ukrainoznawstwo) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Mieszkał i pracował na Ukrainie. Z językiem ukraińskim ma kontakt codziennie, czasem nawet 24h/dobę wykonując tłumaczenia ustne oraz pisemne.

Cena: 1660 zł / 1520 zł (przy wpłacie do 3.10.2018)

Cena obejmuje materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe z poczęstunkiem.

Literatura obowiązkowa przed szkoleniem: „Kodeks tłumacza przysięgłego”.

 

Zapisy: biuro@slavia-jezyki.pl

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona.