SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

 

Zapraszamy na kolejne szkolenie dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych języka ukraińskiego.

Szkolenie dedykowane jest osobom, które chcą podejść do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Program naszego kursu obejmuje zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty przygotowania do egzaminu. Omówione zostaną: pytania i zagadnienia w kilku poprzednich edycji egzaminu, przebieg samego egzaminu, rodzaje dokumentów, zasady sporządzania tłumaczenia uwierzytelnionego, wszelkie niuanse i najczęściej popełniane błędy. Nie zabraknie elementów tłumaczenie ustnego, które często marginalizuje się na studiach filologicznych.

Czas trwania szkolenia: 32 godziny szkoleniowe + przerwy

Termin: 2 weekendy 22-23.02. oraz 7-8.03.2020