Egzamin TELC

Dyplom TELCKto przygotowuje egzaminy TELC?

Egzaminy TELC są opracowywane i administrowane przez instytucję non profit TELC – The European Language Certificates we Frankfurcie (www.telc.net), która jest członkiem ALTE  – Association of Language Testers in Europe (www.alte.org).

System egzaminacyjny TELC został opracowany w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference) Rady Europy.

Czym jest certyfikat TELC?

Jest to międzynarodowy dokument językowy uznawany przez administracje państwowe, instytucje publiczne i gospodarcze w krajach Unii Europejskiej.

W Europie egzaminy TELC są między innymi częścią państwowego systemu szkolnictwa (Węgry, Hiszpania), mają akredytację instytucji rządowych oraz są honorowane przez Izby Przemysłowo-Handlowe (Niemcy, Francja).

Przez jakie instytucje w Polsce jest uznawany certyfikat TELC?

  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Certyfikaty TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stanowią one podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

Co daje certyfikat TELC?

  • poświadczenie znajomości języka na danym poziomie – jest to międzynarodowy dokument językowy uznawany przez administracje państwowe, firmy, instytucje publiczne i gospodarcze w krajach Unii Europejskiej;
  • zwolnienie ze wstępnych lub końcowych egzaminów językowych oraz lektoratów na wielu polskich uczelniach państwowych i prywatnych;
  • certyfikat TELC pozwala na ubieganie się o stypendia programu Socrates/Erasmus;
  • certyfikat TELC jest umieszczony na liście uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. – Dz. U. nr 266, poz. 2230). Jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom – B2).

Z jakich języków można zdawać egzamin telc?

Certyfikaty można uzyskać z dziesięciu języków: angielskiego, niemieckiego, tureckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, portugalskiego, rosyjskiego, arabskiego oraz polskiego.