W Slavii zajmujemy się nie tylko nauczaniem języków. Jedną z form naszej działalności jest popularyzacja kultur krajów słowiańskich.

W lipcu 2018 w ramach projektu „Wyszehradzkie lato w Bibliotece Kraków”, realizowanego wspólnie z Czeskim Centrum w Warszawie, Konsulatem Generalnym Węgier i Konsulatem Generalnym Republiki Słowackiej w Krakowie oraz Instytutem Słowackim w Warszawie, dotarliśmy do najmłodszych 🙂 W ramach współpracy Przeprowadziliśmy w filii biblioteki nr 56 zajęcia edukacyjne dla dzieci.

W formie zabaw językowych i śpiewania piosenek, najmłodsi uczestnicy poznali podstawowe zwroty grzecznościowe oraz nazwy części ciała w języku czeskim. Wspólne czytanie na głos niezapomnianych bajek o Kreciku, Rumcajsie, Żwirku i Muchomorku pozwoliło im zaznajomić się z elementami kultury i języka czeskiego. Było super pozytywnie o czym świadczyły miny dzieciaków 🙂