Dlaczego firmy wybierają Slavię?

  • Jesteśmy pierwszą i jedyną szkołą w Małopolsce specjalizującą się w nauczaniu języków słowiańskich. Dzięki temu, że skupiamy się wyłącznie na jednej grupie języków, możemy cały czas doskonalić nasze metody pracy równocześnie podnosząc efektywność nauczania;
  • Bardzo starannie dobieramy lektorów, którzy z nami współpracują. Nasz zespół lektorski to ludzie, dla których nauczanie jest pasją a przekazywanie swojej wiedzy słuchaczom i praca nad udoskonalaniem swoich metod nauczania jednym z celów rozwoju zawodowego;
  • Umożliwiamy naszym klientom odwoływanie zajęć. Zajęcia odwołane nie przepadają, ale można je odrobić w innym terminie;
  • Koordynatorom kursów w firmie oraz słuchaczom dajemy dostęp do platformy online, która pełni nie tylko funkcję e-dziennika, ale również służy jako narzędzie do badania rentowność szkoleń;
  • Sprawujemy nadzór metodyczny nad realizacją programu nauczania i postępami kursanta;
  • Postępy w nauce oceniamy za pomocą testów sprawdzających nabyte umiejętności językowe;
  • Zapewniamy materiały do nauki;
  • Oferujemy raporty miesięcznej frekwencji w poszczególnych grupach.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi szkoleniami dla firm, prosimy o przesłanie zapytania na adres: biuro@slavia-jezyki.pl