FAQ

 1. 1
  Czy mogę powtarzać egzamin TELC jeżeli nie zdam którejś z części i ile to kosztuje?
  Tak, można powtarzać dowolną część egzaminu, dowolną ilość razy. Opłata za egzamin powtórkowy jest taka sama jak za pierwszy egzamin, bez względu na to czy powtarzamy cały egzamin, czy tylko jedną cześć.
 2. 2
  Jeżeli zdam egzamin, czy dostanę jakiś certyfikat?
  Tak, po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu.
 3. 3
  Jak długo ważny jest certyfikat TELC?
   Certyfikat jest ważny bezterminowo.
 4. 4
  Kiedy mogę przystąpić do egzaminu?
  Terminy egzaminów publikujemy na naszej stronie internetowej na bieżąco. Istnieje możliwość zorganizowania egzaminu w innym terminie na życzenie, pod warunkiem zgłoszenia grupy min. 6 osób.
 5. 5
  Jaki jest czas oczekiwania na certyfikat?
  Około 8 tygodni od przekazania dokumentacji do centrali TELC we Frankfurcie. Wyniki oraz certyfikaty są przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego TELC.
 6. 6
  Kto ocenia egzamin?
  Część ustna oceniana jest w Polsce przez licencjonowanych egzaminatorów szkolonych za granicą przez TELC GmbH, a następnie arkusze ocen wysyłane są do Frankfurtu wraz z częścią pisemną egzaminu, która oceniana jest w siedzibie TELC.