Egzaminy

Jak wygląda egzamin TELC?

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.  Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu, ale nie języka.

Część pisemna obejmuje części:

  • czytanie ze zrozumieniem,
  • słuchanie ze zrozumieniem,
  • pisanie,
  • znajomości słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych z dziedzin życia codziennego oraz zawodowego.

Część ustna składa się z trzech zadań, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

Każda z części sprawdzana jest osobno. Kandydat musi uzyskać min. 60% z części pisemnej i 60% z części ustnej, żeby egzamin był zaliczony.

Przykładowy próbny egzamin znajduje się tutaj:

TELC_Cesky_jazyk_B1_Modelltest_1 pdf

TELC_Cesky_jazyk_B1_Modelltest_1_1 mp3

TELC_Cesky_jazyk_B1_Modelltest_1_2 mp3

TELC_Cesky_jazyk_B1_Modelltest_1_3mp3

Więcej informacji na oficjalnej stronie TELC GmbH: www.telc.net