Zapisy

Egzamin TELC

 

Język:

Najbliższy termin: (do ustalenia)

Miejsce: Slavia, ul. Lubicz 22/8, Kraków

Na egzamin można zapisać się do: 

Cena egzaminu:

Żeby zapisać się na egzamin należy:

  1. wypełnić kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i dostarczyć ją do szkoły;
  2. wnieść opłatę za egzamin.

 Egzamin można opłacić w biurze szkoły lub przelewem:

nr konta do wpłat: 44-2030-0045-1130-0000-0204-5110

W tytule przelewu prosimy wpisać: opłata za egzamin TELC

DO ŚCIĄGNIĘCIA – KARTA ZGŁOSZENIOWA

UWAGA:

  • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
  • Opłata egzaminacyjna musi być uiszczona najpóźniej 45 dni przed egzaminem. Po tym terminie nie ma możliwości zapisu na kurs.
  • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny oraz z jednej osoby na drugą.
  • Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
  • Egzaminy oceniane są we Frankfurcie nad Menem. Informacja o wynikach (ok. 8 tygodni po egzaminie) – w Centrum Języków Słowiańskich – Slavia ul. Lubicz 22/8, 31-504 w Krakowie
  • Egzamin rozpoczyna się punktualnie. Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 min. przed podaną godziną.
  • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać ołówek i gumkę.
  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.